Ochrana osobních údajů

Podmínky používání webových stránek, prohlášení o ochraně osobních údajů

Prostřednictvím tohoto dokumentu chceme uživatele našich webových stránek informovat o druhu, rozsahu a účelu námi zpracovávaných osobních údajů.

Pro naši společnost je ochrana osobních údajů velmi důležitá. Zpracování osobních údajů proto probíhá vždy v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“).

Používání webových stránek je zásadně možné bez toho, abyste nám museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Jestliže však budete chtít využít některé služby naší společnosti prostřednictvím webových stránek, může být pro tento účel nezbytné zpracovat určité Vaše osobní údaje.

Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů ve smyslu GDPR je:

GoodMills Česko s.r.o.
Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 26766698
Údaj o zápise v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 243857
E-mail: info@goodmills.cz
(dále také jen „správce“ nebo „společnost“).

Správce může pověřit dalšího zpracovatele zpracováním osobních údajů získaných v souladu s tímto dokumentem jen za podmínek stanovených v tomto dokumentu a GDPR.

I. Způsob získávání osobních údajů a nakládání s nimi

1.) Cookies

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají webové stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

  • ke správné funkčnosti našich stránek
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
  • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Používáním cookies tak společnost mj. může zajistit uživatelsky příznivější prostředí našich webových stránek, což by bez použití cookies nebylo možné. Prostřednictvím cookies mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány pro uživatele.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na webových stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
  • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Odmítnutí používání cookies však může podle okolností vést k tomu, že nemusí být možné používat všechny funkce našich webových stránek.

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách: http://www.youronlinechoices.com/cz/

2.) Používání Google Analytics s funkcí anonymizace

Společnost integrovala na webových stránkách komponenty Google Analytics s funkcí anonymizace. Google Analytics je službou webové analýzy, tedy získávání, shromažďování a vyhodnocování dat o chování návštěvníků webových stránek. Kromě jiného analyzuje data o tom, z jakých internetových stránek se dotčená osoba dostala na naše webové stránky, jaké podstránky webových stránek navštívila a kolik času na nich strávila, z jaké země a města webové stránky navštívila. Webová analýza se využívá za účelem optimalizace webových stránek a k analýze internetové reklamy. Účelem používání Google Analytics je vyhodnocení chování návštěvníků našich webových stránek. Takto získané informace Google využívá mj. k vyhodnocení našich webových stránek a k získání zpráv o aktivitách na těchto webových stránkách a dále k poskytování dalších služeb spojených s využíváním našich webových stránek.

Provozovatelem Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google Analytics prostřednictvím cookies umožňuje provádění analýzy našich webových stránek. Načtením jednotlivé webové stránky, ve které jsou integrovány komponenty Google Analytics, je dán podnět jednotlivými komponenty Google Analytics příslušnému prohlížeči uživatele našich webových stránek, aby tento prohlížeč předal společnosti Google data za účelem online analýzy.

3.) Sociální plug-in Facebooku

Společnost na webových stránkách může umístit plug-iny sociální sítě „Facebook“, jejímž provozovatelem je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA za účelem zjednodušení přístupu k této sociální síti přímo z našich webových stránek. Za zpracování osobních údajů osob, které žijí mimo USA a Kanadu odpovídá společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Kliknutím na sociální plug-in Facebooku na našich webových stránkách udělujete souhlas s tím, že Facebook může o Vaší osobě získat určité osobní údaje a nakládat s nimi.

Zásady používání dat zveřejnil Facebook na stránkách https://www.facebook.com/about/privacy/update , kde je blíže rozvedeno mj. jaké druhy informací Facebook shromažďuje, jak je používá, jak se tyto informace sdílí a jak společnosti Facebooku spolupracují, jaké jsou zákonné důvody ke zpracování dat, jak můžete uplatnit svá práva z GDPR, informace o uchovávání dat, deaktivaci a smazání účtu a řadu dalších informací.

4.) Sociální plug-in Instagramu

Společnost na webových stránkách může umístit plug-iny sociální sítě „Instagram“, která patří k Facebooku za účelem zjednodušení přístupu k této sociální síti přímo z našich webových stránek.

Kliknutím na sociální plug-in Instagramu na našich webových stránkách udělujete souhlas s tím, že Instagram může o Vaší osobě získat určité osobní údaje a nakládat s nimi. Zásady ochrany osobních údajů Instagramu naleznete na https://help.instagram.com/155833707900388

5.) Sociální plug-in Youtube

Společnost na webových stránkách může umístit plug-iny sociální sítě „Youtube“, která je součástí Google za účelem zjednodušení přístupu k této sociální síti přímo z našich webových stránek.

Kliknutím na sociální plug-in Youtube na našich webových stránkách udělujete souhlas s tím, že Youtube může o Vaší osobě získat určité osobní údaje a nakládat s nimi. Na Youtube se uplatní zásady ochrany soukromí Google, které naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Služby poskytuje společnost Google LLC se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké.

6.) E-mailová korespondence

Pokud společnosti zašlete e-mail nebo ji kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, budou osobní údaje, které nám takto sdělíte, automaticky uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování Vaší osoby. Osobní údaje získané v souvislosti se zasíláním newsletteru nejsou předávány třetím osobám, s výjimkou zpracovatele/ů dle tohoto dokumentu.

II. Zákonnost zpracování osobních údajů a právní základ takového zpracování, doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek společnost zpracovává jen za podmínek a v rozsahu stanoveném GDPR, zejména v čl. 6.

1. Zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 GDPR zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
Tento odstavec je právním základem pro zpracování osobních údajů, u nichž vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů. Proto vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů návštěvníků webových stránek, odběratelů newsletteru a osob, které si zřídí profil na webových stránkách.
Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
Tento odstavec je právním základem pro zpracování osobních údajů nutné ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, pokud jde například o poskytnutí plnění nebo protiplnění. Totéž platí i pro takové zpracování osobních údajů, k jakému nutně dochází před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů k našim produktům nebo službám.

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
Pokud je naše společnost povinna plnit zákonnou povinnost, se kterou nezbytně souvisí zpracování osobních údajů, jako například k plnění případných daňových povinností, pak je takové zpracování založeno na tomto odstavci.

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
Zpracování pro tyto účely může nastat například v případě, kdy by se třetí osoba v naší provozovně zranila a my bychom museli poskytnout v této souvislosti příslušnému zdravotnickému zařízení informace jako je jeho jméno a příjmení, věk, zdravotní pojišťovna atd. (samozřejmě jen tehdy, pokud bychom tyto informace vůbec měli k dispozici).

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
Společnost pro tento účel osobní údaje nezpracovává.

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Tento oprávněný zájem by mohl být dán například v situaci, kdy existuje relevantní a odpovídající vztah mezi subjektem údajů a správcem, například pokud je subjekt údajů zákazníkem správce nebo mu naopak poskytuje služby.

2. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, resp. kritéria pro stanovení této doby

Souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely zřízení profilu na webových stránkách uděluje uživatel do doby smazání příslušného profilu, přičemž ke smazání osobních údajů dojde automaticky také uplynutím 5 let ode dne, kdy uživatel přestal profil využívat, nebo uplynutím případné zákonné lhůty, a to v závislosti na tom, co nastane dříve.

V ostatních případech (pokud nastanou), budou osobní údaje uloženy po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu, pro který byly tyto údaje získány nebo kterou stanoví příslušný právní předpis. Pokud taková doba uplyne, důvod zpracování odpadne nebo uplyne příslušná zákonná lhůta pro uchování osobních údajů, budou takové osobní údaje automaticky smazány, pokud nejsou nadále potřebné k uzavření nebo plnění smlouvy.

3. Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů:

Poskytnutí osobních údajů návštěvníky webových stránek, odběrateli newsletteru a osobami, které si zřídí profil na webových stránkách je smluvním požadavkem. Návštěvník webových stránek může odmítnout používání souborů cookies. Odmítnutí používání cookies však může podle okolností vést k tomu, že nemusí být možné používat všechny funkce webových stránek. Neposkytnutí vyžadovaných osobních údajů osobou, která má zájem odebírat newsletter nebo si zřídit profil na webových stránkách bude mít za následek nemožnost odebírat newsletter/zřídit si profil na webových stránkách.

III. Právo na informace, doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

Naše společnost je připravena Vám kdykoli zodpovědět dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo se vždy informovat o údajích, které jsou u nás uloženy o Vaší osobě, o jejich původu a příjemcích i o účelu jejich uložení. Pokud o tyto informace o Vašich údajích, které jsou u nás uloženy, máte zájem, obraťte se prosím písemně na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů na e-mailové adrese uvedené shora. Prosím, vezměte na vědomí, že společnost není povinna ustanovit a neustanovuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

V souvislosti s poskytnutými údaji má dotčená osoba právo požadovat (i) přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby, (ii) jejich opravu nebo výmaz, popřípadě (iii) omezení zpracování osobních údajů, a dále také právo (iv) vznést námitku proti zpracování a (v) právo na přenositelnost údajů.

Všechna práva je možné uplatnit na kontaktech správce uvedených výše. Pro urychlení vyřízení požadavku využijte elektronickou formu a do předmětu zprávy uveďte „GDPR“.

Podrobnosti k jednotlivým právům subjektů údajů stanoví GDPR.

Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, jehož webové stránky jsou www.uoou.cz. U tohoto úřadu můžete podat stížnost proti zpracování osobních údajů naší společností.

Společnost sama nepředává osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek, s výjimkou shora uvedeného/uvedených zpracovatele/ů, žádným jiným osobám. Společnost ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Společnost neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

IV. Používání webových stránek, vyloučení odpovědnosti, vztah mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů

Obsah webových stránek nesmí být pro komerční účely rozšiřován, kopírován, měněn ani jinak zpřístupňován třetím osobám.

Přestože se Společnost snaží udržovat informace uvedené na webových stránkách vždy aktuální, úplné a přesné, nemůže nést a nenese žádnou odpovědnost za případné tiskové chyby nebo nedopatření, v jejichž důsledku byla uveřejněna nesprávná nebo neúplná informace.

Příjemcem osobních údajů může být shora uvedený zpracovatel. Zpracovatel a jakákoliv osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, může tyto osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn správce, ledaže jí jejich zpracování ukládá právo Unie nebo členského státu.

Správce využívá pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. Zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem podle práva Unie nebo členského státu, které zavazují zpracovatele vůči správci a v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce. Další požadavky na obsah takové smlouvy stanoví čl. 28 odst. 3 GDPR a násl.

Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle práva Unie nebo členského státu stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě nebo jiném právním aktu mezi správcem a zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.

V. Změny tohoto dokumentu, účinnost

Naše společnost může obsah tohoto dokumentu v přiměřeném rozsahu změnit, přičemž tato skutečnost bude oznámena odběratelům newsletteru a uživatelům, kteří si zřídili profil na webových stránkách, v předstihu na jimi registrovanou e-mailovou adresu. Změny tohoto dokumentu mohou, kromě případně jiného, souviset s vývojem interpretace a aplikace GDPR v České republice, funkčností webových stránek, zasíláním newsletteru a zřizováním či správou profilů na webových stránkách či změnou v osobě zpracovatele osobních údajů. Pokud by takový uživatel se změnami tohoto dokumentu nesouhlasil, může změny odmítnout smazáním svého profilu nebo zrušením registrace k odběru newsletteru.

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 25.5.2018.

V Praze dne 11.5.2018

GoodMills

Máme tu cookies!

Máme tu Cookies

Používáme cookies, abychom vám zajistili maximální funkčnost našeho webu a díky analýze provozu a dat neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost. Více zde.

Nastavení Cookies

Používáme cookies, abychom vám zajistili maximální funkčnost našeho webu a díky analýze provozu a dat neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost. Více zde.